Cạc màn hình Gigabyte 2080 11GB TURBO

Giá bán: 31,990,000 VNĐ

Mã sản phẩm : Cạc màn hình Gigabyte 2080 11GB TURBO
Thời gian bảo hành : 36 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

... Đang được cập nhật
... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading