BOARD MẠCH CHỦ INTEL® SERVER BOARD S1200V3RPS LGA 1150 - XEON V3

Giá bán: 3,950,000 VNĐ

Mã sản phẩm : INTEL® SERVER BOARD S1200V3RPS LGA 1150 - XEON V3
Thời gian bảo hành : 24 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

Thiết yếu

 • Bộ Sưu Tập Sản Phẩm: Intel® Server Board S1200RP Family
 • Tên mã: Rainbow Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng End of Life
 • Ngày phát hành: Q2'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi: Q4'16
 • EOL thông báo: 30 Tháng Mười 2016
 • Đơn hàng cuối cùng: 30 Tháng Tư 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng: 31 Tháng Tám 2017
 • Bảo hành có giới hạn 3 năm: Có
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia): Có
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ SungSingle Processor Board Extended Warranty
 • Số lượng QPI Links: 0
 • Dòng sản phẩm tương thích: Intel® Xeon® Processor E3-1200 v4 Family
 • Kiểu hình thức của bo mạch: uATX
 • Kiểu hình thức của khung vỏ: Rack or Pedestal
 • Chân cắm: LGA1150
 • Có các hệ thống tích hợp: Có
 • BMC tích hợp với IPMI: IPMI 2.0
 • Bo mạch dễ Lắp: Có
 • TDP: 95 W
 • Các hạng mục kèm theo(1) Intel® Server Board S1200V3RPS with (4) SATA Cables (1) I/O Shield (1) Intel® Server Deployment & Management DVD (1) Attention document and (1) Quick Start User’s Guide. Note: the OEM 10 Pack does not ship with included items.
 • Giá đề xuất cho khách hàng: N/A
 • Bo mạch chipset: Intel® C222 Chipset
 • Thị trường đích: Small Business/1st Server

Thông tin Bổ túc

 • Có sẵn Tùy chọn nhúng: Không
 • Mô tả: An entry-level one socket board with Intel® C222 chipset, supporting one Intel® Xeon® Processor E3-1200 family, 4 UDIMMs at up to 1600MHz and dual integrated Intel® Ethernet Controlle

Thiết yếu

 • Bộ Sưu Tập Sản Phẩm: Intel® Server Board S1200RP Family
 • Tên mã: Rainbow Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng End of Life
 • Ngày phát hành: Q2'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi: Q4'16
 • EOL thông báo: 30 Tháng Mười 2016
 • Đơn hàng cuối cùng: 30 Tháng Tư 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng: 31 Tháng Tám 2017
 • Bảo hành có giới hạn 3 năm: Có
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia): Có
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ SungSingle Processor Board Extended Warranty
 • Số lượng QPI Links: 0
 • Dòng sản phẩm tương thích: Intel® Xeon® Processor E3-1200 v4 Family
 • Kiểu hình thức của bo mạch: uATX
 • Kiểu hình thức của khung vỏ: Rack or Pedestal
 • Chân cắm: LGA1150
 • Có các hệ thống tích hợp: Có
 • BMC tích hợp với IPMI: IPMI 2.0
 • Bo mạch dễ Lắp: Có
 • TDP: 95 W
 • Các hạng mục kèm theo(1) Intel® Server Board S1200V3RPS with (4) SATA Cables (1) I/O Shield (1) Intel® Server Deployment & Management DVD (1) Attention document and (1) Quick Start User’s Guide. Note: the OEM 10 Pack does not ship with included items.
 • Giá đề xuất cho khách hàng: N/A
 • Bo mạch chipset: Intel® C222 Chipset
 • Thị trường đích: Small Business/1st Server

Thông tin Bổ túc

 • Có sẵn Tùy chọn nhúng: Không
 • Mô tả: An entry-level one socket board with Intel® C222 chipset, supporting one Intel® Xeon® Processor E3-1200 family, 4 UDIMMs at up to 1600MHz and dual integrated Intel® Ethernet Controlle

Thiết yếu

 • Bộ Sưu Tập Sản Phẩm: Intel® Server Board S1200RP Family
 • Tên mã: Rainbow Pass trước đây của các sản phẩm
 • Tình trạng End of Life
 • Ngày phát hành: Q2'13
 • Sự ngắt quãng được mong đợi: Q4'16
 • EOL thông báo: 30 Tháng Mười 2016
 • Đơn hàng cuối cùng: 30 Tháng Tư 2017
 • Thuộc tính biên lai cuối cùng: 31 Tháng Tám 2017
 • Bảo hành có giới hạn 3 năm: Có
 • Có thể mua bảo hành được mở rộng (chọn quốc gia): Có
 • Chi Tiết Bảo Hành Mở Rộng Bổ SungSingle Processor Board Extended Warranty
 • Số lượng QPI Links: 0
 • Dòng sản phẩm tương thích: Intel® Xeon® Processor E3-1200 v4 Family
 • Kiểu hình thức của bo mạch: uATX
 • Kiểu hình thức của khung vỏ: Rack or Pedestal
 • Chân cắm: LGA1150
 • Có các hệ thống tích hợp: Có
 • BMC tích hợp với IPMI: IPMI 2.0
 • Bo mạch dễ Lắp: Có
 • TDP: 95 W
 • Các hạng mục kèm theo(1) Intel® Server Board S1200V3RPS with (4) SATA Cables (1) I/O Shield (1) Intel® Server Deployment & Management DVD (1) Attention document and (1) Quick Start User’s Guide. Note: the OEM 10 Pack does not ship with included items.
 • Giá đề xuất cho khách hàng: N/A
 • Bo mạch chipset: Intel® C222 Chipset
 • Thị trường đích: Small Business/1st Server

Thông tin Bổ túc

 • Có sẵn Tùy chọn nhúng: Không
 • Mô tả: An entry-level one socket board with Intel® C222 chipset, supporting one Intel® Xeon® Processor E3-1200 family, 4 UDIMMs at up to 1600MHz and dual integrated Intel® Ethernet Controlle
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading