CPU Intell Core I7- 8700K Turbo 4.7 GB 6 core /12 thread

Giá bán: 790,329,890,000 VNĐ (Đã bao gồm phí VAT)

790,329,890,000 VNĐ
Mã sản phẩm : CPU Intell Core I7- 8700K Turbo 4.7 GB 6 core /12 thread
Thời gian bảo hành : 36 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

... Đang được cập nhật
... Đang được cập nhật
Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading