CPU CORE I7 8086K SK1151 V2 COFFEE LAKE NEW BOX LIMITED EDITION

Giá bán: 10,990,000 VNĐ

Mã sản phẩm : CPU CORE I7 8086K SK1151 V2 COFFEE LAKE NEW BOX LIMITED EDITION
Thời gian bảo hành : 36 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

CPU CORE I7 8086K SK1151 V2 COFFEE LAKE NEW BOX LIMITED EDITION

... Đang được cập nhật

CPU CORE I7 8086K SK1151 V2 COFFEE LAKE NEW BOX LIMITED EDITION

Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading