CPU AMD Threadripper 2970WX 24C/48T 3.0Ghz (TURBO 4.2Ghz)

Giá bán: 34,290,000 VNĐ

Mã sản phẩm : CPU AMD Threadripper 2970WX 24C/48T 3.0Ghz (TURBO 4.2Ghz)
Thời gian bảo hành : 36 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

CPU AMD Threadripper 2970WX 24C/48T 3.0Ghz (TURBO 4.2Ghz)

CPU AMD Threadripper 2970WX 24C/48T 3.0Ghz (TURBO 4.2Ghz)

CPU AMD Threadripper 2970WX 24C/48T 3.0Ghz (TURBO 4.2Ghz)

Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading