CPU AMD RYZEN THREADRIPPER 2990WX - 32C 64TH 3.0 GHz (3.4Ghz Boost All core/4.2GHz Max)

Giá bán: 49,490,000 VNĐ

Mã sản phẩm : CPU AMD RYZEN THREADRIPPER 2990WX - 32C 64TH 3.0 GHz (3.4Ghz Boost All core/4.2GHz Max)
Thời gian bảo hành : 36 tháng
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

CPU AMD RYZEN THREADRIPPER 2990WX - 32C 64TH 3.0 GHz (3.4Ghz Boost All core/4.2GHz Max)

CPU AMD RYZEN THREADRIPPER 2990WX - 32C 64TH 3.0 GHz (3.4Ghz Boost All core/4.2GHz Max)

CPU AMD RYZEN THREADRIPPER 2990WX - 32C 64TH 3.0 GHz (3.4Ghz Boost All core/4.2GHz Max)

Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading