CPU AMD RYZEN 5 2600X 6C/12T 3.6Ghz (TURBO 4.2Ghz)

Giá bán: 5,750,000 VNĐ

Mã sản phẩm : CPU AMD RYZEN 5 2600X 6C/12T 3.6Ghz (TURBO 4.2Ghz)
Bạn vui lòng chọn thuộc tính X

CPU AMD RYZEN 5 2600X 6C/12T 3.6Ghz (TURBO 4.2Ghz)

CPU AMD RYZEN 5 2600X 6C/12T 3.6Ghz (TURBO 4.2Ghz)

CPU AMD RYZEN 5 2600X 6C/12T 3.6Ghz (TURBO 4.2Ghz)

Đánh giá sản phẩm

0 ký tự

Nội dung

Đăng nhập để đánh giá

Không có tin tức nào liên quan đến sản phẩm !
Loading